مصاحبه

پدیدۀ ترامپ و ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

پدیدۀ ترامپ و ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:                                                                                                  ...

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف و کاربردهای دیگر استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با...

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف و کاربردهای دیگر استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٧):                                                                                 ...

استقلال و آزادی

چند نسل ایرانی، در پی یکدیگر، استقلال و آزادی را هدف جنبش‌های خویش کرده‌اند. زمانی برای استقلال تقدم قائل شده‌اند (جنبش تحریم تنباکو) و زمانی آزادی را مقدم شمرده‌اند (جنبش مشروطیت) و زمانی این دو را همزاد و همراه دانسته و خواسته‌اند (ملی‌کردن صنعت نفت و انقلابی که اسلام بمثابه بیان استقلال و آزادی، اندیشه راهنمای آن شد). اما آیا به استقلال و آزادی، بمثابه...

مفهوم حقوقی شهادت و مصداق شهید/ تلاش در احقاق حقوق بدون هرگونه تبعیض، گفتگوی ابوالحسن...

                                                                                                                                  ...

اثرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نقش رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، مصاحبۀ...

اثرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نقش رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:                                                                            ...

اندازه شناسی حق و حد و مرز بافی قدرت/ ادامۀ بحث نقش بیداری و هشیاری...

                                                                                                                                 ...

یا رژیم ولایت مطلقه فقیه یا تجزیۀ ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی...

                                                                                                                                  ...

بررسی موقعیت زیرسلطه ایران و ایرانیان، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت

                                                                                                                                  ...

مطالعه بالینی پویا در شکل گزارشها وهشدارهای روزانه به مردم ایران تا کودتای خرداد 1360...

  تاریخ را آنگونه که رخ داده است باید مطالعه نمود .خواندن این کتاب را به شما عزیران و مخصوصا نسلی که می خواهد آینده خود را بسازد پیشنهاد می کنم .از تجربه نسلهای قبل می توان بسیار آموخت .در این کتاب می خوانید : گزارش روزانه بر خورد منتخب و سخنگوی حق طلبی مردم ایران برای ساخت وطن و کسانی که برای رسیدن به...

ارزیابی از چشم انداز ایران و منطقه در سال جدید مسیحیت، مصاحبۀ رادیو عصر جدید...

                                                                                                                                  ...
مقالات و مصاحبه ها
پیام

پیام آقای بنی صدر به مناسبت در گذشت دکترمحمد ملکی

ایستاده نمی‌میرد      دکتر محمد ملکی برخاست و ایستاد و دیگر ننشست. بدین‌خاطر، در ۱۲ آذر ۱۳۹۹، در هشتاد و هفتمین سال زندگی، به زندگانی پیوست که تجسم زندگی شاد و پیروز به یمن برخاستن و ایستادن هستند. آئین چگونه مردن را که استبداد تحمیل می‌کند، نپذیرفت، چگونه زیستن را برگزید و خود زندگی خویش را بساخت. مبارزه را...

عباس معیری هنرمندی که از دنیا رفت و در هستی ماند

   در سوم آبان ۱۳۹۹، عباس معیری، هنرمندی چشم از جهان پوشید که پیام آور هنری بود که در ایران آفریده شده و حیاتی چنین دیرپا دارد. در دنیای خارج از ایران، گمان بر این بود که مینیاتور هنری مرده است. او بود که گفت این هنر نمی‌میرد چراکه هستی نمی‌میرد. او بمدت ۳۰ سال استادی کرد و این...

گشاینده افق نو بروی انسانها، در دورترین افق‌ها، نگران سرنوشت ایران است

نخستین بار، «ایران ای سرای امید» را که شنیدم، صدا از شجریان بود. هنرمندان دیگر نیز، آن را خوانده‌اند؛ آنها هم چون شجریان از صمیم دل خوانده‌اند. از صمیم دل خوانده‌اند زیرا وطن دوستی، وجدان به استقلال و آزادی، بنابراین وجدان به مسئولیت است. هنرمندی افق‌های جدید گشودن، بنابراین، آفرینندگی است و با احساس مسئولیت نسبت به وطن و مردم...