مصاحبه

دگرگونی وضعیت زنان در دوران پس از انقلاب، شرکت ابوالحسن بنی صدر در سمینار مجازی...

                               زمان: ٢٨ نوامبر ٢٠٢٠ ساعت ٢٠:٣٠ به وقت پاریس   مکان: اپلیکیشن زووم   :Zoom Information   (Time: Nov 28, 2020 11:30 AM Pacific Time (US and Canada   :Join Zoom Meeting   https://oregonstate.zoom.us/j/93873359763...   Password: 2020   Meeting ID: 938 7335 9763   :Join by Polycom/Cisco/Other Room System  ...

اسناد ویکیلیکس و نقش رهبری در پیروزی یا شکست، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی...

اسناد ویکیلیکس و نقش رهبری در پیروزی یا شکست، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:                                                                                      ...

بین ‌الملل مافیاها و دولت مافیاها و دولت بی ‌اختیار و رئیس جمهور سپاه پاسدارانی،...

                                                                                                                                 ...

عصر فرد جبار، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر

عصر فرد جبار، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:                                                                                                   ...

با غیبت ما مردم در صحنه، لاجرم ساختن سرنوشتمان را سلطه‌ گرانِ جبّار پر می‌...

                                                                                                                                  ...

انتخابات امریکا و منشاء اجتماعی جباریت و پدید آورندگان جباران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و...

انتخابات امریکا و منشاء اجتماعی جباریت و پدید آورندگان جباران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:                                                                                    ...

پیشگیری ویروس استبداد بسیار آسان‌ تر از درمان آن بعد از فراگیر شدن، گفتگوی ابوالحسن...

                                                                                                                                 ...

قطع پیوند با ارزش های دمکراسی و انتخابات در امریکا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و...

قطع پیوند با ارزش های دمکراسی و انتخابات در امریکا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:                                                                                     ...

اخلاق و وجدان اخلاقی - عدالت و تعریف های آن و .../ سلسله بحث های...

                                                                                                                                 ...

ارزیابی سناریوها و پیامدهای انتخابات امریکا و کاریکاتور جنجالی پیامبر اسلام، مصاحبۀ رادیو عصر جدید...

                                                                                                                                 ...
مقالات و مصاحبه ها
پیام

عباس معیری هنرمندی که از دنیا رفت و در هستی ماند

   در سوم آبان ۱۳۹۹، عباس معیری، هنرمندی چشم از جهان پوشید که پیام آور هنری بود که در ایران آفریده شده و حیاتی چنین دیرپا دارد. در دنیای خارج از ایران، گمان بر این بود که مینیاتور هنری مرده است. او بود که گفت این هنر نمی‌میرد چراکه هستی نمی‌میرد. او بمدت ۳۰ سال استادی کرد و این...

گشاینده افق نو بروی انسانها، در دورترین افق‌ها، نگران سرنوشت ایران است

نخستین بار، «ایران ای سرای امید» را که شنیدم، صدا از شجریان بود. هنرمندان دیگر نیز، آن را خوانده‌اند؛ آنها هم چون شجریان از صمیم دل خوانده‌اند. از صمیم دل خوانده‌اند زیرا وطن دوستی، وجدان به استقلال و آزادی، بنابراین وجدان به مسئولیت است. هنرمندی افق‌های جدید گشودن، بنابراین، آفرینندگی است و با احساس مسئولیت نسبت به وطن و مردم...

او که افزون بر نیم قرن هم‌قدم بود و ایستاده بر اصول استقلال و آزادی،...

     در نوزدهم شهریور ۱۳۹۹، شب هنگام، آقای علیرضا بهزادی، مبارزی که هیچ‌گاه از راست راه استقلال و آزادی بیرون نرفت، در لندن، از دنیا رفت. دوست دکتر تقی‌زاده و همکار او و من در خبرنامه جبهه ملی ایران بود. به انتشارات مصدق نیز مدد می‌رساند. در تشکیل اجتماع برای بحث آزاد، همکار بود. این در لندن بود که تشکیل...