بنی صدر: وفتی زنان در جنبش حضور پیدا میکنند ، چنانکه تاریخ ما همواره این را نشان داده جنبش خشونت زدا میشود

Banisadr-Daesh-1بنی صدر در مساحبه با رادیو عصر جدید: وفتی زنان در جنبش حضور پیدا میکنند ، چنانکه تاریخ ما همواره این را نشان داده  جنبش خشونت زدا میشود ، از خشونت رها میشود و جنبش همگانی میشود و وقتی همگانی شد دیگه نمیتوان او را در خانه زندانی کرد و از پا درآورد.

امیدوارم زنان ایران قدر و منزلت خود را بعنوان زن بشناسند ، حقوق خویش را بشناسند و از جنبش باز نایستند ، تردید نکنند که هرگاه قرار بشود ایران جامعه مستقل و آزاد بگردد ، این با استقلال و آزادی زن است که این توانایی را پیدا میکند ...

رادیو عصر جدید ، جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-11

فایل تصویری

https://youtu.be/zNYLCeqmwgI