مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر در بارۀ لشکر کشی علی خامنه ای و بی ثباتی و گسیختگی و عدم شفافیت و گسست اجتماعی و بحران آب و محیط زیست و ...

                                                                              Banidadr-Modiriat-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا راکلیک کنید

                                                                               
rfi فارسی- رحمت قاسم بیگلو: آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، امروز طی سخنانی در تهران خطاب به بسیجیان گرد آمده در استادیوم یکصد هزار نفره تهران، گفت: جمهوری اسلامی تحریم ها را شکست خواهد داد. رهبر جمهوری اسلامی که امروز در همایش بسیجیان سخن می‌ گوید، بدون نام بردن از گروه یا شخصیتی، کسانی را که در داخل کشور تفکر "پناه بردن به دشمن" را ترویج می‌ کنند، به "خیانت" به نظام اسلامی متهم کرد 
 
آیت‌ الله خامنه‌ای افزوده است: "برای اقتدار جمهوری اسلامی همین بس که کشور ایران را از زیر سلطه انگلیس و آمریکا بیرون کشید".
 
رهبر جمهوری اسلامی ایران، بدون نام بردن از شخصی یا نهادی در ایران، با انتقاد از کسانی در "داخل کشور"،  گفت: "عیب واقعی این است که، جوان کشور تصور کند که راه حلی وجود ندارد، جز پناه بردن به دشمن. بعضی سعی می‌ کنند این را به جوانان ما القا کنند. دشمن می‌ خواهد که جوان ما را به این نتیجه برساند که راه حلی وجود ندارد، جز تسلیم شدن و پنا بردن به آمریکا".
 
رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که: من صریحاً اعلام می‌ کنم کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب دشمنان است ترویج می‌ کنند، خیانت می‌ کنند و این خیانت به کشور است. این که بر طبق میل دشمن، ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، بزرگترین خیانت در حق این ملت است. من به حول و قوۀ الهی تا جان و توان دارم، نخواهم گذاشت این اتفاق در کشور بیفتد.
 
آیت الله خامنه‌ ای افزود: آن روشنفکرِ راحت‌ طلب و ریاکار و منافق که اساس دشمنی آمریکا را انکار می‌ کند و نمی‌ فهمد و نسخۀ تسلیم در مقابل آمریکا برای ملت و دولت می‌ نویسد، اگر عامل دشمن نباشد، حداقل مرد میدان پیشرفت کشور نیست". رهبرجمهوری اسلامی در سخنان خود تأکید کرد که "تحریم را شکست خواهیم داد و شکست تحریم، شکست آمریکاست وبا این شکست به لطف الهی باید یک سیلی دیگر از ملت ایران بخورد". وی رسانه‌ ها را به ابزار جنگی مانند "سلاح شیمیایی" تشبیه کرد و گفت : "اگر این سلاح در دست دشمن باشد، خطرناک است".
 
در بارۀ سخنان آیت الله خامنه‌ ای امروز درگرد هم آیی بسجیان تهران به گفتگوی رحمت قاسم بیگلو با ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران گوش کنید.
 
***
 
آقای خامنه ای در جواب آنهایی که می گویند کشور در معرض خطر است، جوانانی را بعنوان بسیجی جمع کرده و به آنها می گوید کشور مال شماست.
 
قبل از اینکه این آقا این اجتماع را ترتیب بدهد، ۲۸۰ استاد دانشگاه، بیانیه ای انتشار دادند خطاب به مردم و خطاب به این آقا. در آنجا ٧ مورد از این بی ثباتی ها را یادآور شدند. یکی، بی ثباتی درونی رژیم، گسیختگی در درون. دوم، عدم شفافیت. سوم، گسست اجتماعی. چهارم، افول در سرمایۀ اجتماعی و امید.  پنجم، بحران آب و محیط زیست. ششم، نابسامانی تولید و بحران معیشت. و هفتم، بحران در سیاست خارجی.
 
اقتصاددانان هم یک بیانیه انتشار دادند که عنوانش این است: لطفا از بروز فاجعه ملی جلوگیری کنید. آنها هم ۹ مورد را یادآور شدند. خوب، حالا ایشان به اینها چی جواب داده؟ جوابش این تظاهراتی است که ترتیب داد. می گوید من زور دارم و کشور را هم دادم دست اینهایی که تفنگ دستشان هست، همین که هست...