بنی صدر: آقای خامنه ای عقده شاه سابق را دارد، هرچه او کرده او هم باید تکرار کند

Bani sadr-Abol Hassan-1شاه مدعی شد که ایران را ولو به زور به دروازه تمدن بزرگ خواهد رساند و برای این کار دانشگاهیان و محققان و... را مامور کرد که این طرح تمدن بزرگ را بر محور شاهنشاهی تهیه کنند،

آقای خامنه ای هم مدعی است که این الگو حاصل کار چند هزار از استادان و صاحب نظران است که در طی هفت سال کار اندیشیده اند که بنا بر آن در سال ۱۴۴۴، ایران یکی از ۵کشور جهان برخوردار از بالاترین رشد علمی و... خواهد بود.

همان طور که محور طرحی که باید اجرا می شد و ایران به دروازه تمدن بزرگ می رسید و شاهنشاه برخوردار از اختیار مطلق بود، این الگو هم میگوید که قصد خامنه ای ایجاد سلسله خامنه ای است ، خوب اگر این محور ولایت فقیه مساعد با رشد بود، خوب در این چهل سال می باید آن هدف تحقق پیدا میکرد، الان ما در چه وضعی هستیم، خاک ایران بیابان میشود، فقر و خشونت در سطح کشور دامن گستر است، ترس و یاس از آینده همگانی است، شما در این چهل سال  غیر از زورگویی چه کردی، شما ملت را به خاک سیاه نشاندید و حالا وعده میدهی که ... نقد تدوین چشم انداز پیشرفت از نظر آقای خامنه ای

در گفتگوی رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر.جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷

 

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-27asrjadid

 

فایل تصویری

https://youtu.be/h9WAF_1MtSs