ترور در دانمارک: هر وقت حکومت رابطه ای را خواسته عادی بکند، دولت در سایه عملی کرده تا آن ممکن نشود

 

BaniSadrAsrJaidGueroganguiri020112018

 

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید