بیستمین سالگرد قتل فروهرها و جنبش همگانی و خشونت زدای کارگران هفت تپه در گفتگو با آقای بنی صدر

آBani sadr-Abol Hassan-1قای بنی صدر شاهد بیستمین سالگرد ترور وحشیانه فروهرها و پیگیری خستگی ناپذیر پرستو فروهر هستیم، سوال این است که چرا هیچگاه اینگونه جنایتها نباید فراموش شود؟

جنبش همگانی و خشونت زدای کارگران هفت تپه و حمایت روز افزون دانشجویان و دیگر اقشار جامعه، استبداد حاکم را به عقب نشینی واداشت.

در این رابطه دو سوال دارم.

(۱) علل اساسی اعتراضات کارگران هفت تپه که هر چند گاه یکبار سر میکشد، چیست؟

(۲) چه درسهایی از این جنبش موفق میتوان گرفت و چگونه میتوان چنین جنبشهایی را به جنبشی عمومی و سراسری برای استقرار جمهوری شهروندان ایران تبدیل کرد؟

رادیو عصر جدید جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-02asrjadid

لینک یوتوب

https://youtu.be/nuH7Aw3f_yU