نشست جی ۲۰ و گسترش راست افراطی در غرب و تاثیر آن بر ایران، در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

ahb 20140620بنی صدر: عصر، عصر کوتوله ها نیست، عصر پهلوانها و قهرمانهاست، نسل امروز باید بعنوان پهلوان و قهرمان به خود بنگرد نه بعنوان درمانده که من نسل سوخته ام ، به عمل برخیزید و...

 

عصر جدید: آقای بنی صدر، بنظر می رسد که راست افراطی/فاشیسم که تمامی یافته های دوران روشنگری را از جمله دموکراسی، حقوق بشر، از جمله برابری زن و مرد را به چالش کشیده است در حال پیشروی است و چندین حکومت در اتحادیه اروپا را به کنترل در آورده و حتی گفته می شود که در انتخابات بعدی اتحادیه اروپا، بیشتر صندلی ها را به خود اختصاص خواهند داداز ایران نیز گزارش می شود که چند زندانی سیاسی در داخل زندان، تولد هیتلر را جشن گرفته اندحال سوال این است که پدیده ای که تا چندی قبل غیر قابل تصور انگاشته می شد و پیشرفت دموکراسی غیر قابل جلوگیری، حال چگونه وضعیت قبل از جنگ جهانی دوم را در غرب ایجاد کرده است؟ سوال دیگر این است که تبعات آن برای وطن ما چیست؟ و سوال آخر اینکه اگر جنبش عمومی خشونت زدا برای استقرار دموکراسی در ایران مستقل و آزاد صورت بگیرد، اثرات بین المللی آن را چگونه ارزیابی می می کنید؟

رادیو عصر جدید جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷

 

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-09asrjadid

 

لینک یوتوب

https://youtu.be/bqDmyw0hCf4

 


در این رابطه