بنی‌صدر: توجیهات اصلاحطلبان برای اعدامها، و تشکیل ناتو عربی به رهبری اسرائیل؟

Bani sadr-Abol Hassan-1برخی از اطلاح طلبان معتقدند که بعد از انقلاب، خشونت و اعدامهای زیادی صورت نگرفت و نسبت به انقلاب های فرانسه و روسیه، با ملایمت رفتار شده. تلاش رسانه های محافظه کاران آمریکا برای تبلیغ آلترناتیو وابسته، خصوصا سلطنت نیز آشکار گشته. خبرهایی نیز از پیمان ناتو عربی به رهبری اسرائیل هست. ارزیابی شما از این مواضع، و خطرها برای وطن چیست؟ و مردم و نیروهای مستقل چه کنشهایی میتوانند صورت دهند؟. 

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-09-23asrjadid

فایل تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=pOK9PxFHgIw

لینک یوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=RV1pyIOzWJw