علل و پیامدهای خروج نیروهای آمریکا از سوریه و سرنوشت وابسته هائی که به ترامپ دخیل بسته اند

BaniSadrAsrJadid23122018

 مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر. جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ارزیابی شما از علل خروج امریکا از سوریه که به نظر می رسد سریع انجام خواهد گرفت و پیامدهای آن بر معادلات منطقه ای چیست؟ آیا این امر، خطر تهاجم نظامی به وطن را افزایش می دهد؟
بنی صدر: بیچاره آنهایی که با این آقای ترامپ دخیل بسته اند ، شما نگاه کنید به این آقایی که رئیس جمهورآمریکاست، همکارهایی که خودش انتخاب کرده یکی پس از دیگری استعفا دادند، یعنی هرکدام که برای خود شخصیتی قائل بودند و کاردانی داشتند و نمیخواستند نقش آلت فعل را بازی کنند ، نتوانستند با این آقا همکاری کنند.
در مطبوعات غرب درج شده آقای ترامپ قوایش را از سوریه می برد بیرون ، حالا آن مردمی که در آن کشور به این آقا تکیه داده بودند باید منتظر حمله ترکیه باشند ، در واقع سرنوشتشان افتاده در دست ترکها، روسها و ایرانیها و قشون آقای اسد تا توبه کنند آنهایی که می روند وابسته به این قدرتها می شوند که درمانده اند .
وابسته ها گوش کنند، شما یک در صد هم امکان اینکه از طریق قدرت خارجی در ایران به حاکمیت برسید، وجود ندارد ، تمام ، این پرونده بسته شد، راه حل داخلی است پس به مردم خود بپیوندید.

  

 

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید