چرایی وضعیت امروز ایران و جهان، فرصتی تاریخی برای تغییر از درون، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

چرایی وضعیت امروز ایران و جهان، فرصتی تاریخی برای تغییر از درون، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                                  Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   
ابوالحسن بنی صدر: قدرت بی وطن است، اینهایی که در کشور ها قدرتمدار می شوند، نمی توانند کشور دوست باشند و نیستند.
 
- آقای کارتر یک اشتباهی انجام داد و آن اینکه به یک فرمانده نظامی آمریکا گفت شما بشو فرماندۀ ارتش ایران. شاه سابق هم به فرماندهان نظامی گفت که شما از این آقا اطاعت کنید. این، خیلی گویایی دارد از اینکه قدرت وطن ندارد. شاه، به فرماندهان نظامی نمی گوید مثلاً از رئیس ستاد یا از نخست وزیر اطاعت کنید، می گوید از این ژنرال هایزر، افسر امریکایی اطاعت کنید. خوب، حالا  این افسران ارتش ایران باید تحت فرماندهی ژنرال هایزر، با مردم ایران بجنگند، گفتند نه، و این عرق وطنی را به او نشان دادند. من الان جا دارد که به همه آنها درود بفرستم، بلحاظ اینکه در یک بزنگاهی گفتند که ما با آن قدرتی که بی وطن است، نیستیم، ما سربازیم و مال این وطنیم و این انتخاب فوق العاده گویا و فوق العاده زیبا بود که امیدوارم این نیروهای مسلح امروز ما هم از آنها درس بیاموزند. بندۀ قدرت، آسان می توان شد، اما زندگی حقارت بار و ذلت بار، و بعد هم پایانش چی؟ پوچ. اگر شدی سرباز وطن، آنوقت زندگی پیدا میکنی.
 
- پس خود این انقلاب ما می گوید که آن تجربه، شکست خورد.
 
- از دید من امریکا نمی خواهد رژیم ایران تغییر کند، آقای ترامپ هم همین دیروز فرمودند که کار امریکا تغییر رژیم ها نیست، این از ناتوانیست، نه اینکه می تواند و نمی کند.
 
- خوب، حالا که ما مشاهده می کنیم، از این واقعیت ها به چه نتیجه ای می رسیم و چه درسی را می آموزیم؟ درسی که ما باید بگیریم این است که الان یک فرصت تاریخی است که ما مردم ایران و مردم منطقه پیدا کردیم: تغییر از پایه و از درون توسط خود مردم با تغییر خود مردم، و این تنها راهکار مانده و شدنی است. اگر این راهکار را مردم در پیش بگیرند، این جاذبۀ حرکت مردمی، این نیروهای مسلح را می کشد طرف مردم، و دولت بعنوان منتجۀ قوا نمی توانند با قدرت های خارجی تعادل بر قرار کند، همانجوری که شاه ناتوان شد، پی تغییر ممکن می شود.
 
- شما وابسته ها فقط بکار این می آیید که این تغییر رژیم را به تأخیر بیاندازید، تغییر از بالا، آنهم با قدرت خارجی، دیگر ممکن نیست ...