آیا برای تحول در ایران نسل نوی باید تربیت شود؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

آیا برای تحول در ایران نسل نوی باید تربیت شود؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banisadr-Wafa-1
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               
ابوالحسن بنی ­صدر: فرق است بین خواستن و عمل کردن. آدمی ممکن است چیزهای زیادی در زندگی بخواهد، اما اگر نخواهد عمل کند که به آن خواسته­ ها برسد، هیچ وقت نمی­ رسد. هر بچه ­ای، نگاه بکنید، دلش می­ خواهد مثلاً پزشک بشود، دانشمند بشود، ثروتمند بشود، همین چیزهایی که در ذهنیات مردم است، ولی برای اینکه بشود، باید کار کند، عمل بکند. اینکه بگوییم فقط اقلیتی از مردم استقلال و آزادی را می­ خواستند و اکثریتی عقل معاش داشتند، خوب این اکثریت چه جوری انقلاب کرد؟ انقلاب کرد، درست است که معاش اش هم تأمین نبود، اما این را هم فهمیده بود که یک ربطی هست بین معاش و استقلال و آزادی و حقوقی که آدمی باید از آنها برخوردار باشد، حقوقی که ذاتی حیاتش هستند، اگر عمل کند، برخوردار می ­شود …