بنی صدر: سپاه 40 سال ضد مردم و خواسته های انقلاب عمل کرده و ارتش امریکا نیز ترور و فقر را در منطقه ترویج داده است

Bani sadr-Abol Hassan-1بنی صدر: سپاه چهل سال است که مدافع رژیم جنایت، خیانت و فساد است. سپاه حافظ ولایت مطلقه فقیه بوده و حزبی سیاسی نظامی اقتصادی است. 

آقای ترامپ، عنوان تروریست برای ارتش شما نیز مناسب است.

برای شندن مصاحبه اینجا را کلیک کنید.

 مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر 

جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸