کودتای خرداد ۱۳۶۰ و چرایی مهاجرت ابوالحسن بنی‌صدر در مرداد ۱۳۶۰/ افشای روابط پنهان خمینیسم و ریگانیسم و ... - پشت پرده اعدام همکارانش؟

                                                                                  Banisadr-Sokhanrani-1                                 

                                                                                     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   
پرسش‌ ها و پاسخ های ابوالحسن بنی صدر:
 
- علت و زمان مخفی شدن در خرداد ۱۳۶۰؟
 
- علت کودتا و اعدام ها علیرغم وجود استعفانامه شما نزد روح الله خمینی؟
 
- علت تصمیم به مهاجرت به فرانسه؟
 
- چرا با مسعود رجوی رفتید؟
 
- در راستای اهدافی که برای خروج از ایران داشتید، تاکنون چه اقدامات و افشاگری هایی انجام دادید؟