بنی صدر: چرا و چگونه سپاه از آیت الله سیستانی در ماجرای ربودن روح الله زم سو استفاده کرد و بررسی پیشنهاد رفراندوم روحانی

ahb 20140620عصر جدید: آقای روحانی دوباره سخن از رفراندوم گفته اند. اولین بار شما خواستار رفراندم شدید و کودتای خرداد ۱۳۶۰ نتیجه آن شد. تحلیل شما از طرح مجدد رفراندوم چیست؟

از دید شما، موضع حق محورانه درباره بازداشت مدیر آمدنیوز در عراق چیست؟ و رژیم از این آدم ربایی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر ،جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸