هشدار بنی‌صدر درباره «پیشخورکردن و تحمیل فقر به نسلهای آینده» و تحلیلی از اعتراضات لبنان

banisadr4به نظر می رسد که موج دومی از بهار عرب در راه است و در لبنان از مرزهای قومیتی و مذهبی عبور کرده است. ارزیابی شما از جنبش اخیر مردم لبنان چیست و تاثیر آن بروی ایران چگونه خواهد بود و چه درسهایی برای ایرانیان دارد؟

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر ،جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید