بنی صدر: وحشت شدید خامنه ای از شبح جنبش مردم و تهدید روحانی به افشاگری

banisadr 09022017طی ۱۰ روز اخیر، مسائل جدیدی توسط گروه آقای روحانی مطرح شده مثلا، از اعتراض‌های عراق درس بگیریم و انتخابات آزاد برگزار کنیم؛ وضعیت کشور غیرعادی است، پول برای ادارۀ کشور نداریم؛ و تهدید آقای روحانی به افشای فسادهای میلیارد دلاری در سفر به یزد و سخنان بعدی

دیشب نیز بنزین را سهمیه ای و بهای بنزین آزاد را ۳ برابر کردند

- چه عوامل داخلی و خارجی باعث رویکرد تهاجمی آقای روحانی نسبت به مخالفانش شده و ارزیابی شما از این برخوردهای جدید در درون رژیم چیست؟

- بنظر شما چرا حکومت روحانی در این شرایط دست به چنین افزایشی در بهای بنزین میزند و اثراتش بر اقتصاد ایران چیست؟

 

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر ، ۲۴ آبان 1398

 

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید

 

ابوالحسن بنی صدر:  ... ما یک کشوری بودیم که وقتی رژیم شاه سقوط کرد، فقر همگانی بود. امکانات مالی نبود. ٨ میلیارد دلار– آنچه که در حافظۀ من هست- قرضۀ خارجی بود. مدتی هم که اعتصاب همگانی بود و از یک زمانی هم نفت گرفتار اعتصاب شد. نتیجه اینکه درآمد، کاهش پیدا کرد. خوب، ما کشور را تحویل گرفتیم. چکار کردیم؟ اول، بودجه را کاستیم. چون نمی خواستیم که بیرون از قلمرو، به خود مأموریت هایی بدهیم که رژیم شاه بعنوان ژاندارم منطقه به خود داده بود. پس می توانستیم از بودجه، کم کنیم. کم کردیم. بودجۀ عمرانی را بسیار بالا بردیم. از گروگانگیری به این طرف رژیم برگشت– بازسازی استبداد شد، دیگر- به همان وضعیتی که رژیم شاه داشت، این بار با توقع بیشتر. هم می خواهد در بیرون قلمروها، وظایفی را برعهده بگیرد که رژیم شاه هم از عهد برنمی آمد، هم امکانات نیست، هم جمعیت ٨٠ میلیون شده است. جمعیت دورۀ شاه، ۳۵ میلیون بود. وقتی انقلاب شد، جمعیت ایران ۳۶ الی ۳۷ میلیون بود، حالا ٨٠ میلیون است. تحریم اقتصادی هم، هست. این رژیم را به درون ٩ جنگ هم، کشانده اند، تحلیل رفته است. هرچه توانایی داشته، از آن گرفته اند. تحریم ها را هم به آن تحمیل کرده اند. عین رفتار یک بچۀ ننرِ خودسرِ خودخواهِ بی فکر، می گوید، ما مقاومت می کنیم، توی دهن امریکا می زنیم! مصیبت که شروع شده، توی منطقه گفتند، بیایید جلو، بیایید جلو! این رژیم هم آمده است. به قول خودشان، رژیم به مدیترانه رسیده است! حالا دیگر، نیرو ندارد. سهل است، در عراق، در لبنان، جنبش است. وضعیت سوریه هم که معلوم است. اکثریت سنی، قطعاً، دشمنِ رژیمِ ایران است. مردم ایران هم چوبِ این رژیم را می خورند. از جهت غرب، ایران، دوست ندارد، دشمن دارد. در شرق هم که افغانستان با آن وضعیت است. حالا رژیم، چگونه اینرا اداره کند؟ اینجور که گزارش های خبرگزاری ها گفته اند و رژیم به خود زحمت تکذیب هم نداده است، گروه های سیاسی عراقی، در جلسه ای، با حضور آقای سلیمانی، شرکت کرده اند. در آنجا قرار را بر این گذاشته اند که از حکومت کنونی حمایت بکنند، و جنبش اگر نخوابید، آنرا با سرکوب بخوابانند. ...

 

 
 
 

 


در این رابطه