پیام ابوالحسن بنی صدر خطاب به مردم ایران و دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و افراد نیروهای مسلح به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸

                                                                              Banisadr-Enhetat Usa-1

                                                                                    برای شنیدن صدای این پیام اینجا را کلیک کنید