بنی‌صدر: راهکارها برای ادامه جنبش، خطرات مبارزه مسلحانه با رژیم، و پیامی به دانشجویان

banisadr1عصر جدید: این بار رژیم در کشتار حد و مرزی را رعایت نکرد. در این رابطه چند سوال مطرح است:

1 - پیام مشخصی بعنوان خواسته مردم معترض، موجود نیست و بیشتر اعتراض به وضع موجود و تمامیت رژیم است. برای اینکه جنبش ادامه یابد و جهت مشخصی بگیرد چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟

2 - سرکوب اعتراضات آبان، بسیار خونین‌تر از جنبش سبز بود و عده‌ای تبلیغ مقابله به مثل، و مسلح شدن می‌کنند. نظر شما چیست؟ و در برابر چنین خشونتی چگونه میتوان استقامت و خشونت‌زدایی کرد؟

3 - غالب هموطنان در فکر مواجهه با قطعی اینترنت در موج بعدی اعتراضات سراسری هستند، پیشنهاد شما چیست؟

4 - در آستانه 16 آذر هستیم چه پیامی برای دانشجویان دارید؟

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید