راه حل های احیای محیط زیست در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

راه حل های احیای محیط زیست در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Banisadr-Golzar-1
                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجار را کلیک کنید
                                                                               
ابوالحسن بنی صدر: ایرانی ها، برای بقای وطنشان هم که شده، باید به جنبش برخیزید.
 
امیدوارم که مردم ایران، خود حقوقمند بشوند و دولتی حقوقمند هم پیدا بکنند و ایران را دوباره سر سبز و آبادان بگردانند و آن برنامه ای که نخستین منتخب مردم ایران در آغاز بزرگترین انقلاب تاریخ ایران و جهان که انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بود، به اجرا گذاشت، به نتیجه برسد.
 
بهرحال ایستاده ایم که آن تجربه به نتیجه برسد، اگر شکست بخورد، نسل بعدی معلوم نیست، چه وقت اصلاً امکان حیات روی این زمین داشته باشد یا نداشته نباشد که بشود یک حرکتی بکند. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که آن هم به سرنوشت این جنبش های فعلی گرفتار نشود.
 
نسلی که انقلاب کرد و نسل های بعد باید بکوشند که این تجربه را به نتیجه برسانند، انقلاب هدف های خوبی می داشت، استقلال،  آزادی، رشد و حالا هم که این قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه را پیدا کرده که همۀ دلایل و عوامل  بر جنبش برای زیست در استقلال و آزادی، حکم می کنند ...