وضعیت سنجی ایران و جهان در سال جدید میلادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

وضعیت سنجی ایران و جهان در سال جدید میلادی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Banisadr-Abdolloahi-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 
ابوالحسن بنی صدر: شمایی که رفتید در تشییح جنازۀ آقای سلیمانی شرکت کردید، عامل ترور کیست؟ قدرت خارجی. آن قدرت این کار تروریستی را انجام داد. شما چه کردید؟ واکنش یک جنایت تحقیر آمیز را اظهار کردید. خوب، تا کی می خواهید در واکنش به قدرت های خارجی زندگی کنید؟ اولا این یک درس است به آن دسته وابسته های نگون بخت که همچین نیست که شما خیال می کنید که اگر آقای ترامپ به ایران حمله کند، مردم زیر پایش فرش قرمز پهن می کنند. ...
 
جز جنبش همگانی، راهکاری نمانده است، نه در ایران، و نه در هیچ کجای جهان.
 
بر خیزید برای زندگی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی ...