تغییر موضع مخالفان انقلاب و اکنون طرح ضرورت انقلاب در آستانه سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

                                                                              Banisadr-Sedarat-1

                                                                                 

- تغییر موضع مخالفان انقلاب، بطوری که در این زمان، به درستی، ضرورت انقلاب را مطرح می‌کنند... در آستانه سالگرد انقلاب۱۳۵۷
 
- گرچه سالیان سال، در جنگِ روانیِ قدرت‌ ها بر علیه مردم، انقلاب را به دروغ، مساوی خشونت و خون‌ ریزی تبلیغ کردند، حالا ورق برگشته است و هر روزه، بسیاری دیگر هم به این واقعیت می‌ رسند که برای برون‌ رفت از سرنوشت بد، که پیوسته بدتر و بدتر شده است، لازم است که منقلب شدن را از خود آغاز کنیم. لازم است منقلب شویم! انقلاب کنیم! 
 
- در موردِ این واقعیت که راه حل، محبوس کردن خود در زندان بد و بدتر نیست، نزد کثیری از ایرانیان، تردیدی باقی نمانده است. 
 
- قدرت و دیکتاتوریِ خوب، دروغ و تزویری بیش نیست!
 
- بسیاری از ایرانیانی که امید به یافتنِ اصولی در این رژیم، و یا امید به اصلاحِ این رژیم اصلاح‌ ناپذیر، و یا تحولِ این رژیم تحول‌ ناپذیر بسته بودند، حال منقلب شده‌ اند و خود روی به ملت و پشت به قدرت کرده‌ اند، و در کنار مردم از ضرورتِ گذار از رژیم ولایت مطلقه به ولایت جمهور مردم سخن می‌ گویند.