ابوالحسن بنی صدر: علی خامنه‌ ای دائم در ترس سقوط است

                                                                               Banisadr-Aboualhasan-1

                                                                 

rfi فارسی- شاهرخ بهزادی: آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش گفت: "ما باید قوی شویم تا از جنگ جلوگیری شود، قوی شویم تا به تهدیدهای دشمنان پایان دهیم...". 
 
ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران در رمز گشایی سخنان امروز رهبر نظام اسلامی، می گوید: "خامنه‌ ای دائم در ترس سقوط است ... و مانند همۀ مستبدها، هر چه ضعیف‌ تر می شود، تظاهر به قدرت بیشتر می کند و خواستار قوی ‌شدن می شود."
 
ابوالحسن بنی صدر می گوید که خامنه‌ ای می خواهد تضعیف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را که نتیجه چهار دهه مدیریت ضعیف و ناکارآمد نظام اسلامیست را با افزایش توانایی نظامی جبران کند. رویکردی که شدنی نیست. نمی شود جامعه را چهار دهه در بحران نگاه داشت. این وضع نمی تواند دوام بیاورد ...