جایگاه بدیل، ابهامات و راهکارها، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

جایگاه بدیل، ابهامات و راهکارها، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banisadr-Sepideh-1
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               
ابوالحسن بنی صدر:
 
- این نخستین بار است که قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه به جامعۀ بشری، پیشنهاد می شود.
 
- آقای خمینی در فرانسه گفت ولایت با جمهور مردم است و در ایران مدعی ولایت فقیه شد.
 
- آقای خمینی فقط تمایل ملی و چپ را سرکوب نکرد، تمایل دینی را هم سرکوب کرد و مراجع را هم خانه نشین کرد.
 
- کسی که در نوفل لوشاتو اصول راهنمای انقلاب را اظهار کرده بود، خود نخست ناقض آن اصول شد.
 
- ایران محتاج آن بدیلی است که استقلال و آزادی را زندگی کند، اگر این را زندگی نکرده باشد، خوب، نمی تواند در سختی ها مقاومت کند و جلوی بازسازی استبداد را بگیرد.
 
- تحول از بالا در تمام دنیا شکست خورده، اولین وجدان جمعی به این شکست در ایران است، با انقلاب بزرگش، که من به مردم ایران بخاطر این اثر عظیم، تبریک می گویم.
 
- این جنبش همگانی که در آن گل بر گلوله پیروز شد، می گوید که مردم ایران متوجه شدند که تحول از پایین باید انجام بگیرد. یکایک شهروندان باید حقوق را زندگی کنند، تا انقلاب واقعیت پیدا کند.
 
- شما مردم ایران، اگر کلاه خودتان را قاضی کنید، می بینید که این انقلاب نبوده که این بلاها را بر سر شما آورده، عمل نکردن به آن انقلاب است که این بلاها را سر شما آورده، شما به انقلاب عمل نکردید، به اصول راهنمایش عمل نکردید. تحول را باید مردم خود شان بکنند.
 
- ما به شما حقوق پنجگانه پیشنهاد کردیم که از هم اکنون می گوییم هر ایرانی و هر انسانی در روی زمین اگر می خواهد تحول کند، از الان باید شروع کند به عمل، فردا دیر است.
 
- اگر شما فکر کنید که باید صبر کنید تا این رژیم عوض بشود، تا این حقوق پیاده بشوند، خود را می فریبید، برای اینکه حقوق را شما دارید و باید به آن عمل کنید.
 
- به شما مردم ایران پیشنهاد می کنم دشمنی با این انقلاب بزرگ را، دشمنی با هر مرام را، رها کنید و بجایش به حقوق خویش عمل کنید و بگذارید که طرز فکر ها به روی حقوق باز بشوند .
 
- آن انقلاب بزرگ که جهان را از تهدید به مرگ که هم اکنون به آن گرفتار است می رهد، این انقلاب است.
 
- ما با هیچ مرامی دشمنی نمی کنیم، ما  مدعی هستیم که نه فقط در سطح ایران، تنها گروه هستیم که به این حقوق زندگی می کنیم و تجربۀ انقلاب را رها نکرده ایم، در سطح جهان چنین هستیم، کم پیدا می شوند جامعه هایی که یک عمر طولانی کسانی بر یک خط  و ربط عمل کرده باشند،
 
- حاصل کار آنها این حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه است که به جامعۀ ایران و جمعۀ بشری پیشنهاد شده است ...