بنی‌صدر: «انتخابات، وطن و امنیت» و راه مقابله با ترفند‌های رژیم در زمان های آخر مانده به انتخابات

Banisadr1عصر جدید:  با توجه به اینکه رژیم میداند بخش مهمی از جامعه، انتخابات ۲ اسفند را تحریم میکند و حتی سنجش افکارهای خودشان هم این امر را تایید میکند. چگونه فکر میکنند که با وجود تحریم گسترده انتخابات بتوانند از این بحران بیرون بیایند؟

- آیا این بار ممکن است مردم در ساعتهای آخر، در انتخابات شرکت کنند و در اینصورت چه روشهایی را باید بکار بُرد تا حیله‌های رژیم برای به پای صندوق بردن مردم در ساعتهای آخر، بی اثر شود؟

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر، جمعه ۲۵ بهمن ۹۸

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

بنی صدر: با تحریم گسترده انتخابات ، روز شنبه را روز ولادت ملت حقوند می گردانید

انتخابات یعنی اینکه یک شهروندانی حقوقی دارند که به آنها امکان می دهد انتخاب کنند، استقلال دارند، یعنی می توانند تصمیم بگیرند، آزادی دارند یعنی می توانند نوع تصمیم را انتخاب کنند ، حق حاکمیت دارند و بنا بر این می توانند متصدیان را انتخاب کنند.

ولایت وقتی حق است که شرکت در رهبری بر اصل برابری و برادر خواهری و دوستی باشد ، وقتی تعریف میشود به بسط ید بر جان ومال و ناموس مردم یعنی قدرت مطلقه یعنی ضد هم.

وقتی کسانی مدعی شدند که قدرت مطلق تعیین کنند هست و ولایت از قدرت می آید، پس اینطرف که مردم هستند از آن ولایتی که طبق آن باید انتخاب کرد محرومند، یعنی رژیم نمیگذارد که مردم از این حقشان استفاده کنند.

بنا بر این، عمل رفتن به پای صندوق یعنی اینکه من میروم رای میدهم و اعتراف میکنم که فاقد حق هستم و اعتراف میکنم که این قدرت جبار است که بر جان و مال و ناموسم بسط ید دارد، مصوب من است و من به او رای میدهم، خوب یک همچین مردمی آنچه بر سرش می آید نتیجه عمل خودشان است، اگر در تحریم هستند، اگر در سختی هستند ، اگر در ناامنی هستند ، اگر در جنگ های گوناگون هستند ، اگر وطنشان بیابان می شود از عمل خودشان هست.

اگر بخواهند بنابر حقی که دارند عمل بکنند چه یاید بکنند.

اگر توانایی دارند جنبش کنند و بگویند حق مال ماست و اگر نه به پای صندوقهایی که رژیم گذاشته نروند، بصورتی که جهانیان بفهمند که این ملت این حق را مال خود می داند و به آن عمل می کند.

اگر شما بخواهید بخاطر نجات وطن عمل کنید ، باید این رژیم را نفی کنید، چون یک قدرتی که میگوید من بسط ید بر جان مال و ناموس شما دارم ، جبار است و این ضد وطن است ،می بینید که وطن شما به چه روزی افتاده.

 این بخاطر ضدیت این رژیم است که وضعیت شما از لحاظ فقر ، بیکاری ، آسیب های اجتماعی و از لحاظ فرار مغز ها در مقام اول دنیا هستید.

این بلحاظ ضدیت این رژیم است با وطن و وطن دوستی. این رژیم روحانیت را هم به روز سیاه نشانده.

با ید یک عزم ملی ابراز کنید و پای صندوق نروید، یعنی رای میدهم که حق با من است و به این حق عمل می کنم و تو کار گذار دولت جبار بدان که سرنوشتی اگر داری در این جامعه است و با این مردم است ، آلت فعل جنایتکاران نشو وبه روی مردم اسلحه نکش.

وقتی که شما از ترس بدتر به بد رای می دهید ، هم تسلیم بد میشوید ، هم تسلیم بدتر میشوید و هم تسلیم بدترین که این بد و بدتر را او می سازد ،او این مدار بسته را برای شما ایجاد می کند، اگر بخواهی از این مدار بیرون بیایی، خوب بیرون این مدار می شود حق، حق چیه، اینکه حاکمیت مال شماست، خوب به این حاکمیت رای بدید.

اگر شما به حقوقتان عمل نکنید، خلا را زور پر می کند، می شوید بنده زور چنانکه شدید، زور هم تخریب می کند چنانکه می بینید، پس باید به حقوق شعور  پیدا کنی، وجدان پیدا کنی ، آگاهی پیدا کنی و بدان عمل کنی.

وقتی می روی پای صندوق، یعنی اینکه تسلیم هستم و شما آقای خامنه ای را جبار خود می دانم.

شمایی که در آخرین لحظه از ترس به پای صندوق می روی، از این ترس و از این لباس خفت بیرون بیا .

شما جوانهایی که مردم را به پای صندوق می بردید، حالا هم می توانید کاری کنید که این مردم حقوق خود را بشناسند و نروند پای صندوق.

شما مردم اگر واقعا بخواهید یکبار برای همیشه به حقوق خود عمل بکنید، تردید نکنید که با تحریم گسترده انتخابات ، روز شنبه را روز ولادت ملت حقوند می گردانید...