نقش زنان و حقوق انسانی زنان در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

نقش زنان و حقوق انسانی زنان در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banisadr-Golzar2-1
                                                                  برای شنیدن صدای قسمت سوم این سری مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
 
                                                                  برای شنیدن صدای قسمت دوم این سری مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
 
                                                                  برای شنیدن صدای قسمت اول این سری مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                       
 
ابوالحسن بنی صدر: آزادی هر جامعه ای با آزادی زن شروع می شود
 
تورات فعلی اصل را بر نابرابری زن و مرد می داند، زن رفیق شیطان است، محکوم شده که مرد را با شهوت به خودش جذب بکند.
 
در قرآن ۳۰ نابرابری بعنوان امر های واقع آمده که می گوید اینها نباید باشند، با اینکه گفته نباید باشند، الان در فقه ما این نباید ها، شده اند باید ها. اینکه قدرت دین را از خود بیگانه می کند، یعنی این.
 
لیبرالیسم در آغاز کار، زن را بعنوان انسان صاحب حقوق، بحساب نمی آورد. در فرانسه هر ٣ روز یک زن کشته می شود. آزار جنسی و تجاوزات جنسی که بشمار نمی آید. می گویند هر ثانیه ٨ تا تجاوز جنسی انجام می گیرد. در قانون، حقوق هست، ولی در عمل چیز دیگریست
 
زنان و دختران جوان تن به سکس مداری و استبداد سکس ندهند، اهمیت بدهند به حقوق خود بعنوان انسان ...