راه حل بغیر از دو تجربۀ نظام های اقتصادی خصوصی و دولتی چیست؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

راه حل بغیر از دو تجربۀ اقتصادی خصوصی و دولتی چیست؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                               Banisadr-Wafa-1 

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
ابوالحسن بنی صدر: - خطر جدی است، راهکار تغییر کل نظام اقتصادی است.
 
- هر وقت یک جامعه ای دید که یک رژیمی در جا دارد مغزها را می خورد، یعنی استعدادها و نیروهای محرکه را تخریب می کند، با ضحاک روبروست.
 
- این رژیم بنایش بر ریختن خون مردم است، دیگر آینده ای در کار نیست، همین حالا دارد تخریب می کند.
 
- این رژیمی است که گند و کثافت خونش را فرا گرفته که آنرا می خواهد به جامعه تحمیل کند.
 
- نسل امروز باید متوجه بشود، آنچه که باهاش روبروست یک مرام لیبرالیسم، نو لیبرالیسم، اسلام یا مسیحیت نیست، قدرتی است به نام سرمایه داری.
 
- خطر جدی است، یا می گویی که این اسلام بیان حقوق است، بیان استقلال و آزادی است، یا می گویی نیست. وقتی نیست، نه این معنایش است که یک چیز خوبی می آید جایش، معنایش این است که آقای خامنه ای می گوید من اسلام ام، تازه دم از معصومیت هم زده و پیوست به چهارده معصوم، آدم می کشد و معصوم هم هست! دلیلش این است که ما بجای اینکه به قدرت بپردازیم، می رویم دنبال قربانی قدرت که اسلام است ...