ویروس کرونای ٢٠١٩ و راهکارهای پیش روی انسان بر پایۀ حقوق، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

ویروس کرونا و راهکارهای پیش روی انسان بر پایۀ حقوق، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                 BanisadrA-M A-1
                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
مرتضی عبداللهی: آقای بنی صدر، شیوع کووید ۱۹ و عواقبش که شاهدش هستیم، برای همه روشن ساخت وضعیتی را که قدرت در سطح جهانی ایجاد کرده که کاملاً شکست خورده، انسان هیچ جایی در این مجموعه ندارد، یعنی هیچ ارزشی برایشان قائل نیستند و این باعث شده که اندیشمندان در جاهای مختلف دنیا و از دیدگاه های مختلف عقیدتی، به این واقعیت که جهان بعد از کرونا جهان دیگری خواهد بود، بپردازند. شما هم در همین رابطه یک وضعیت سنجی منتشر کردید و در مصاحبه با رادیو عصر جدید، به بخشی از ابعاد این مسئله پرداختید، از جمله در مورد مسئلۀ قرنطینه و رابطه اش با فرهنگ و مسئلۀ اصل استقلال و جهانی  شدن وضعیت اقتصادی. می خواستم خواهش کنم که اگر ممکن است در رابطه با این مطلب و اینکه نقش تمایلات سیاسی، تمایلات سیاسی سه گانه چیست، صحبت کنیم. چه باید بشود و چه تغییری باید بکنند؟ راهکارهایی که پیشنهاد می شوند و راهکار پیشنهادی شما چیست؟ و از همه مهمتر، نقش وجدان عمومی به حقوق، حقوق انسان ها و کرامت انسانها چه خواهد بود، و چه باید باشد؟