ادامۀ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری/ شیوع بیماری کووید ۱۹ و سست بنیادی نظام‌ های اجتماعی

                                                                             Banisadr-Enhetat Usa-1

                                                                               برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                               
وضعیتی که کشورهای جهان با شیوع بیماری کووید ۱۹ پیدا کرده‌ اند، گویای سست بنیادی نظام‌ های اجتماعی است که با یکدیگر در رابطه مسلط– زیرسلطه هستند. مراکز کوچکی ابداع و ابتکار را از آن خود کرده ‌اند، و جمعیت روی زمین از فعال کردن استعداد ابتکار و خلق بخاطر محروم بودن از امکان ها، محروم هستند. میزان زیان ناشی از این محرومیت را با کل دارایی جهانیان– که با احتساب تخریب ‌ها از جمله تخریب محیط زیست تازه بدهی بیشتر از دارایی است- نمی ‌توان سنجید. در رویارویی با ویروس کرونا نیز، کمتر خودانگیخته و بیشتر به دستور عمل کرده ‌اند. زیان عظيم بیکارکردن استعدادهای خلاقه وشیوع بیماری، هم اکنون ۷ تریلیون دلار برآورد می‌ شود و۵۰۰ میلیون نفر بر جمعیت فقر زدۀ روی زمین افزوده می‌ شود.
 
***
 
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار میشوند.