بنی‌صدر: درماندگي‌ خامنه‌اي، ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران و راهکارها

Ba-Ab-1عصر جدید: با وضعیتی که اقتصاد جهانی در مقابل ویروس کرونا پیدا کرده، وضعیت اقتصادی کشور را چگونه میبنید؟ با وجود تحریمها و خرج‌های استبداد در جنگ‌های گوناگونی که برای بقایش ایجاد کرده چه راه حل‌هایی مقابل ما است؟

بنی صدر: ..... آقای خامنه ای و حکومت او درست در نقطه مقابل امام علی هستند.او می گفت، استبداد هلاکت می آورد. این آقا بنام همان امام استبداد مطلقه دارد.

.... چگونه بر سر نخست وزیری آقای مصطفی کاظمی با آمریکا توافق کردید، این که متهم بود در قتل قاسم سلیمانی دست داشته؟ ...

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر، جمعه ٢٦ ارديبهشت٩٩

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIbyWnHjJkM