بنی صدر: تابستان داغ و علائم انحطاط رژیم

Banisadr-A-1بنی صدر: ولایت مطلقه فقیه با خدا تناقض دارد، مصداق کامل ضد فرهنگ است

خدا حق است، می گوید: هوالحق، از حق حق صادر می شود، از حق زور صادر نمیشود، ولایت یعنی شرکت در رهبری بر پایه دوستی، اگر بخواهد بگوید ولایت بمعنای اعمال زور است، می شود طاغی که جمعش می شود طاغوت، طاغوت را هم خدا محکوم می کند.

 

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

هر عنصری که در او زور باشد فساد هم هست، خرافه و غیر عقلانی و تناقض هم هست، اگر این چهار تا در یک عنصری بود آن ضد فرهنگ است. ولایت مطلقه فقیه مصداق کامل ضد فرهنگ است چون آقای ولی امر بسط ید دارد بر جان و مال و ناموس مردم، یعنی اختیار بکار بردن زور دارد، چون اگر زور نخواهد بکار ببرد، بسط ید بی معنی است، خصوصا بر جان و ناموس، اما زور بدون فساد نه وجود دارد و نه میشود بکاربرد، چرا؟. برای اینکه خودش فساد است.

نیرو برای حیات است، انسان نیروهایی دارد که به آنها نیروهای حیاتی می گویند، اگر شما این نیروها را تغییر جهت بدهید و در تخریب بکار ببرید بهش می گویند زور، پس اعمال زور خود بخود فساد آلود است و خودش فساد است و فساد ها هم ببار می آورد که بر خواهیم شمرد...

جمعه ۲۳ خرداد۱۳۹۹

 

https://www.youtube.com/watch?v=Me58jVcgVSg