بنی صدر: سالروز کودتای ۳۰ خرداد ۶۰، و بازسازي استبداد وابسته

 banisadr4بنی صدر : این وجدان همگانی است که شما جوانهای ایران باید پدید بیاورید، این وجدان است که فرمان جنبش همگانی می دهد. این وجدان، به حقوق می تواند حاصل بشود نه به چیز دیگر. تقصیر را به گردن انقلاب نیاندازید، انقلاب قربانی بازسازی کنندگان استبداد شد...

 

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر، جمعه ۳۰ خرداد۱۳۹۹


 

فایل تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ccPoY428Wls