چرا فساد منشاء ذاتی رژیم ولایت مطلقه فقیه است؟ مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

                                                                              ahb 20130506

                                                                                         برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                       
ابوالحسن بنی صدر: ... چگونه از ما می خواهید با اینها متحد بشویم، وقتی اینها برای حیات شما پشیزی ارزش قائل نیستند!
 
همۀ هموطنان من شنیده اند که می گویند، قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق می آورد. اما، در واقع قدرت با فساد همراه است، فساد ذاتی قدرت است. قدرت فساد نمی آورد، خودِ فساد است.
 
حالا من برای این نسل توضیح عرض می کنم. برای اینکه مسئله تنها این رژیم نیست. راست است که فساد، ذاتیِ ولایت مطلقۀ فقیه است، اما نه اینکه چون ولایت مطلقۀ فقیه است، فاسد است و فساد آور است؛ هر قدرتی، فاسد و فساد آور است.
 
فیروزه بنی صدر، استاد دانشگاه، یک درمان پیدا کرده برای بیماران کووید-١٩ که در ٢٧ مارس این نتیجه حاصل شده و در ۵ آوریل یک اطلاعیه داده تا پزشکان دیگر هم بتوانند این راهکار را برای درمان بکار ببرند، تا مرگ و میر کمتر بشود. خوب، اگر وی، اسمش بنی صدر نبود، سه رأس مثلث زور پرست چگونه برخورد می کردند؟ هر کدام در ستایش وی، روی دست دیگری بلند نمی شدند؟ نمونه هایی هست از این دست و ... می دانید که چه رفتاری کردند.
 
خوب، برای شماها که در داخل نشسه اید و بجای اینکه خود مبارزه را تصدی کنید، دائم می گویید که آقا این اپوزیسیون باید متحد بشود، می گویم، یک آدم هایی که نسبت به حیات شما مردم ایران اینقدر لاقید هستند و چنان شیفته قدرت بوده و از حداقل اخلاق فاقدند– چون اگر حداقل اخلاق بود، می گفتند که این کار ربطی به سیاست ندارد و ما ستایش می کنیم و خود هم این درمان را تبلیغ می کردند تا پزشکان بیشتری بشنوند و بکار ببرند-، ... زور پرستی مجبورشان کرد تا ماهیت خود را نشان بدهند.
 
حالا از شما مردم ایران می پرسم، شما می خواهید که این رژیم برود و نظیر های او بیایند جای او بنشینند؟ چگونه از ما می خواهید با اینها متحد بشویم وقتی اینها برای حیات شما پشیزی ارزش قائل نیستند؟ اینجا مسئلۀ حیات انسان در میان است. 
 
حالا همین بی بی سی تلفن کرده و تقاضای مصاحبه کرده. من به دخترم گفتم که من بی بی سی را تحریم کرده ام (بسیاری در ایران به من می گویند که بیخود تحریم کردید، شما باید مصاحبه کنید که صدایتان به ایران برسد. شما که این حرف ها را می شنوید مثل اینکه اصلاً نمی دانید که این چه دستگاهی هست، اینها مصاحبه نمی خواهند، بزک می خواهند، بزک. من را می خواهند وسیله بزک بکنند، والا، چه وقت شده مصاحبه گر بیاید و بخواهد بداند که آدمی مثل بنی صدر، چه نظری در چه مسأله ای دارد که مردم از آن مطلع بشوند، و من مصاحبه نمی کنم؟ نه این را نمی خواهند! نمونه اش همین مصاحبه با دخترم. 
 
به دخترم گفتم که شما با من کاری نداشته باشید، این مسئله مربوط به حیات انسان هاست و هیچ ربطی به سیاست ندارد، قبول کن و جواب بده، گرچه اختیار با خودتان است. پذیرفت. و شیوۀ مصاحبه را هم شما دیدید و می دانید که چگونه بوده. اگر اصرار دخترم نبود، آن چگونه درمانی است هم، گفته نمی شد. اما چند روز بعد، همین بی بی سی با یک پزشکی در کانادا مصاحبه می کند و از او سؤالاتی در بارۀ درمان این کووید-١٩ می کند. و بعد، پرسشگر بی بی سی نتیجه گیری می کند و به او می گوید، پس این ادعا که با کورتون می شود درمان کرد، نابجاست و دروغ. آن پزشک هم در جواب می گوید که من نمی گویم، نابجاست و دروغ. گفتم که این باید به طریق علمی و...، انجام بشود. حالا بعد، استادان آکسفورد هم به همین نتیجه می رسند و آنرا اعلام می کنند. باز همین بی بی سی اعلام می کند که این دستاورد سال استادان آکسفورد است! اصلا این آقا به روی مبارک نیاورد که یک هموطن او این درمان را پیدا کرده، این سکوت و سانسور از چه رو است؟
 
حالا، امروز که من دارم با شما حرف می زنم، سازمان بهداشت جهانی هم می گوید کورتون تولید کنید و بکار ببرید. خوب، این رفتار زورپرست هاست که هم زور توی اش هست، و هم فساد. هم بی اعتنایی به انسان و حقوق انسان و حیات انسان توی اش هستً سانسور، بدترین نوع فساد است. با اینحال، اگر شما شنوندگان هنوز تردید دارید که فساد، ذاتی قدرت است، ذاتی ولایت مطلقه فقیه است ...
 
این آقای خامنه ای آیا می تواند یک سخنرانی از زمانی که این ولایت مطلقه را پیدا کرده را نشان بدهد، ارائه بدهد که در آن دروغ نگفته باشد؟ به قطع و یقین می گویم، محال است، نه؟ ایشان اگر بشنوند، آنرا ارائه بدهند.