نیروهای نظامی و حقوق شهروندان؟، مصاحبۀ با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

نیروهای نظامی و حقوق شهروندان؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Banisadr-Wafa-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                             
ابوالحسن بنی صدر: آقایان خامنه ای و مصباح یزدی "کشف" کردند که "جنگ ابتدایی" در اسلام هست! پس برای ارتش یک وظیفه نوشته می شود، بنام "جنگ ابتدایی"!
 
"جنگ ابتدایی" برای حقوق؟ معلوم است که دروغ است! حق را انسان ها دارند، شما که نمی توانید بروید مردم را بکشید و بعد بگویید، من شما را می کشم، چون شما به حقی که دارید، علم ندارید و عمل نمی کنید! خوب، این راه حلش این است که به او بگویی که تو این حق را داری، به آن عمل کن. این عمل کردن، قشون کشی لازم ندارد، اینکه شما می خواهی "جنگ ابتدایی" بکنی، یعنی اینکه می خواهی مسلط بشوی.
 
اینکه الان می گوید که ما رسیدیم به مدیرترانه و حاکمیت ایران را تجدید کردیم، این از باب سلطه گری است یا از باب حق و حقوق؟ از باب سلطه گری هست، دیگر. حالا دروغ هم می گویی و ناکام هم شدی. این نیروی مسلحی که نقش خودش را این می بیند که نفوذ ایران را بعنوان قدرت، تا مدیترانه بسط بدهد، خودش را در رابطه با قدرت تعریف می کند. خوب، قدرت از چی پدید می آید؟ از تضاد. تضاد چه جوری حل می شود؟ با حذف یکی از دو طرف. پس این از ابتدا می پذیرد که برای حفظ قدرت، کشتن واجب است؛ تمام شد: بیماری اینجوری است.
 
... این افراد نیروهای مسلح این عیب و نقص را دارند، و این مسئولیت را هم دارند، چون آنها نمی توانند بگویند که ما اینجوری بار آمده بودیم و به ما گفتند که شما اسلحه بگیرید و شیعه را در جهان بلند آوازه کنید، حاکم کنید. ما هم رفتیم و در راه خدا کشتیم و کشته شدیم. خوب، وقتی این را می گویی، بعد نمی توانی بگویی که من مسئول نیستم و آقای خامنه ای بعنوان رهبر، مسئول است و من فقط وظیفه ام اطاعت است! خود را فریب می دهی. قرآن را یک دور بخوان و ببین که حتی از اعضای بدن آدمی هم پرسیده می شود که در کدام جهت کار کردی. اینجوری نیست که تو بتوانی بگویی که او گفت و من هم اطاعت کردم ...