رژیم ولایت مطلقۀ فقیه خشونت گستر در منجلاب خشونت خویش، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

                                                                              Banisadr-Abolhassan-1

                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                       
ابوالحسن بنی صدر: شما که در این رژیم کارگزار هستید، به خودتان اینقدر ستم نکنید.
 
در بین این هایی که شما می کشید، از کجا می دانید که یکی از اینها با استعداد درنیاید؟ و یک ابداعی، ابتکاری، خلقی که برای بشر سودمند باشد، نکند؟ از کجا می دانید؟
 
آخر، این حیات را خدا به انسان ها داده است. شما چکاره اید که حیات را از انسان می گیرید؟ این ۴۰ سال که کشتید، الان شب را با سر بی خیال، بر بالین می گذارید؟ واقعاً اینطور است؟ از خودتان شرم نمی کنید؟
 
اما شما مردم ایران، مگر ...