نظام ولایت مطلقه خشونت گستر، در منجلاب خشونت خویش در مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

Ba-Ab-1بنی صدر: شما که در این رژیم کار گزارید از، به خودتان اینقدر ستم نکنید.

اینهایی که شما می کشید، از کجا میدانید که یکی از اینها با استعداد در نیاید و یک ابداعی، ابتکاری، خلقی که برای بشر سودمند باشد نکند. از کجا میدانید؟

آخه این حیات را خدا به انسانها داده، شما چه کاره اید که حیات را از انسان می گیرید. این چهل سال که کشتید الان شب را با سر بی خیال بر بالین می گذارید، واقعا اینطور است. از خودتان شرم نمی کنید. اما شما مردم ایران، مگر...

 

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر، جمعه ۱۳ تیر۱۳۹۹


فایل تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Xlx-HNudf5s