طرح قرارداد ۲۵ سالۀ وابستگی کامل ایران در شبکۀ جهانی چین، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

طرح قرارداد ۲۵ سالۀ وابستگی کامل ایران در شبکۀ جهانی چین، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در  تلویزیون سپیدۀ استقلال  و آزادی:
                                                                              Banisadr A-A M-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
ابوالحسن بنی صدر: شعار مردم ایران در انقلاب، نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی، بود. آقای خمینی در نوفل لوشاتو گفت، ما آن استقلالی را می خواهیم که بنابر موازنۀ عدمی باشد، یعنی نه مسلط و نه زیر سلطه. خوب، این قرارداد، یک اعتراف صریح است که آقای خمینی و بعدش آقای خامنه ای، آن استقلال را نقض کردند، آن نه مسلط و نه زیر سلطه را. و ایران را در موضع زیر سلطه قرار دادند و حالا وارد می کنند در یک شبکه جهانی، بعنوان زیر سلطه. این معنایِ قرارداد با چین است، حالا امضا بشود، یا نشود، ایران در همچین وضعیتی است.
 
در حال حاضر ایران، هم به چین، هم به روس، هم به شیخ های خلیج فارس، و هم به غرب ...، باج می دهد.
 
معاون وزارت بهداشت دروغ می گوید که هیچ دارویی در بیماری کرونا اثر ندارد.
 
با اینکه داروی درمان کرونا وجود دارد و ارزان هم هست، ولی در ایران داروهای بسیار گران قیمت تجویز می کنند و مبتلایان را مجبور می کنند که این داروها را بخرند.