آیا انتخاب جو بایدن تغییری در رابطۀ امریکا با ایران ایجاد خواهد کرد، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

                                                                             Ahb-66-Sep13-

                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                     

ابوالحسن بنی صدر: با گروگانگیری سفارت امریکا در تهران استبداد در کشور بازسازی شد.
 
یک ملتی که انقلاب نکرد برای اینکه استبدادی را بردارد، و جایش یک استبداد دیگری بگذارد.
 
یک آدم های بی اطلاعی تصور می کنند که انقلاب ایران فکر راهنمایی نداشته و یا فکر راهنمای متحجر داشته و یا اصلاً نمی دانسته چه را نمی خواهد و چه را می خواهد. این از راه نادانی است.
 
اصول انقلاب ایران مشخص و معلوم بود. آن وقت که این اصول اظهار شد، دنیا  از این اصول چه تلقی کرد؟ گفت، اینها عقب مانده اند، واپس مانده اند، تحجر است؟
 
 استقلال و آزادی را می گفت، تحجر است؟ حقوق انسان را می گفت، تحجر است؟ ولایت جمهور مردم، تحجر است؟ اینها را که نگفت.
 
مجلۀ چپ فرانسه به آقای خمینی لقب آیت الله لیبرتر (آزاد کننده) داد.