بین ‌الملل مافیاها و دولت مافیاها و دولت بی ‌اختیار و رئیس جمهور سپاه پاسدارانی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

                                                                             Bani sadr-Abol Hassan-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
حسین جواد زاده: اخیرا روزنامه جمهوری اسلامی از ٢ دولتِ مافیاها و دولت بی اختیار در ایران، گفته است. یکی از فرماندهان سپاه نیز نسبت به ترساندن مردم از رئیس جمهور شدن یک سپاهی، اعتراض کرده است. در ۴ سال اخیر نیز بر روی سر کار آمدن یک «رضا شاه حزب اللهی» مانور داده شده است. تحلیل شما از این فعل و انفعالات در درون رژیم چیست؟