سلسله گفتگوهای جامعه شناسی جریان های سیاسی ایران/ گفتگوی جلال ایجادی با ابوالحسن بنی صدر

                                                                              Banisadr-Vojdan-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
 
ویدئوی تصویری (١):
 
 
ویدئوی تصویری (٢):