ترور در بن بست، مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

                                                                            Ahb-66-Sep13-

                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   
ابوالحسن بنی صدر: بدون ستون پنجم بیگانه، ترور دولتی ناممکن است و هیچ وقت ممکن نبوده است.
 
- امروز نه تنها در ایران، بلکه در جهان، جامعه ها هر روز بیشتر از روز پیش، متوجه می شوند که آزادی بدون استقلال، دروغ است و خواستار استقلال می شوند. 
 
- فرق است میان استقلال، و ملی گرایی با معیار هایی که آقای ترامپ بدان می دهد، اول من، یعنی من مسلط بر بقیۀ دنیا، با امتیاز  غارت مردم جهان.
 
- همین مسئله ترور هم که در کشور ما واقع شد و آقای محسن فخری زاده قربانی آن گشت هم، به ما اهمیت استقلال و آزادی را می گوید. و اینکه خلاء اول و اساسی، نبودِ استقلال و آزادی است. این خلاء است که خلاء می زاید.
 
- حالا من یک چند از این عوامل را برای شما شنوندگان عرض می کنم تا متوجه بشوید که وقتی می گویند خلاء اطلاعاتی، یعنی چه. ...