مطالعه بالینی پویا در شکل گزارشها وهشدارهای روزانه به مردم ایران تا کودتای خرداد 1360 روزها بر رئيس جمهور چگونه مى‏گذرد؟

 ketab karname-jeld

تاریخ را آنگونه که رخ داده است باید مطالعه نمود .
خواندن این کتاب را به شما عزیران و مخصوصا نسلی که می خواهد آینده خود را بسازد پیشنهاد می کنم .
از تجربه نسلهای قبل می توان بسیار آموخت .
در این کتاب می خوانید : گزارش روزانه بر خورد منتخب و سخنگوی حق طلبی مردم ایران برای ساخت وطن و کسانی که برای رسیدن به قدرت در زیر عبای ولایت فقیه خود را پنهان کرده و روزانه تولید خرابی و فساد و جنایت می کردند .
این کتاب به صورت روزانه هشدار به ایرانیانی می دهد که خواهان تحول بودند و بدین خاطر انقلاب کرده بودند . افشا و اعتراض رئیس جمهور با قرارداد الجزایر و افشای طرح کودتا ی بر ضد رئیس جمهور در نوار آیت و مخالفت با چماقداری و شکنجه و اعدام و گروگانگیری که با این عمل ایران به گروگان آمریکا در آمد و ... هشدارها به اینکه استبداد ولایت فقیه جایگزین استبداد قدیم می شود و اعتراض به کابینه رجایی و اعتراض انتخابات دور اول مجلس و تقلب درآن انتخابات ، افشای شکنجه در زندانها و گزارشات روزانه از وضعیت جنگ و جبهه ها و ...

لینک کتاب