رابطۀ ایران و امریکا در دوران جو بایدن، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

رابطۀ ایران و امریکا در دوران جو بایدن، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:
                                                                                 Banaisadr A-Javadzadeh H-1
                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         
ابوالحسن بنی صدر: آقای ترامپ تحریم ها مقرر کرد که قربانی آنها، نه رژیم، که مردم ایران بودند. اصولگرایان همه کار کردند که آقای ترامپ بتواند به افکار عمومی امریکا بگوید که حق با من است، می گویم این قرارداد برجام، کافی نیست. همه کار کردند که آقای ترامپ رأی بیاورد، وقتی هم رأی نیاورد، عزا گرفتند. 
 
- حالا آن دو رأس زور پرست [پهلوی طلب ها، و استالیتیست ها و سازمان مجاهدین] هم عزا گرفتند. اما شگفت اینکه دیدند که کار از کار گذشته و آقای بایدن، رئیس جمهور شده است، یادشان رفت که دخیل بسته بودند به آقای ترامپ، به جانشین او آقای بایدن تبریک گفتند.
 
- مسئله آقای خامنه ای ادامه حیاتش است، راهکارش هم ایجاد بن بست در سیاست خارجی و تشدید بحران است ...