فردای ایران فردای استبداد نیست فردای استقلال و آزادی است/ مفتخریم به ملت ایران دروغ نگفتیم، سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در سمینار مجامع اسلامی ایرانیان

                                                                      Ahb-66-Sep13-

                                                                         برای شنیدن این سحنرانی اینجا را کلیک کنید