علی خامنه ای همچون گربۀ در تنگنا - مقصود امریکا از مذاکره چیست؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

علی خامنه ای همچون گربۀ در تنگنا - مقصود امریکا از مذاکره  چیست؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:
                                                                                   Banaisadr A-Javadzadeh H-1
                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         
 
ابوالحسن بنی صدر: - دو راه بیشتر برای آقای خامنه ای نمانده است، جنگ، یا نرمش قهرمانانه.
 
- آقای علوی گفت که آقای خامنه ای مثل گربه در کنج دیوار، زیر فشار گیر کرده و ممکن است، چنگ بیاندازد، یعنی به پای تولید بمب اتمی برود.
 
- آقای ترامپ و آقای خامنه ای، شما مردم ایران را در چنین تنگنایی قرار دادند
 
- واقعیت امر این است که آقای خامنه ای، یا به طرف تولید بمب اتمی می رود و بنابراین عواقب آن جنگ است و حمله به تاسیسات اتمی و نظامی ایران، یا "نرمش قهرمانانه".
 
- آقای بایدن دستش باز و آقای خامنه ای در بن بست است.
 
- اگر این رژیم اندکی با عقل عمل می کرد، خود را با زور در چنین بن بستی قرار نمی داد.
 
- اگر شما مردم ایران به همان روشی که در "انتخابات" مجلس شورای اسلامی عمل کردید، عمل کنید، یعنی "انتخابات" را تحریم فعال بکنید و به پای صندوق های رأی نروید و هم به حقوق خویش وجدان پیدا کرده و به آنها عمل کنید، عمر این رژیم بسیار کوتاه خواهد شد ...