راه حل همزیستی در همبستگی ملی چیست؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

راه حل همزیستی در همبستگی ملی چیست؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:
                                                                              Bani sadr-Abol Hassan-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     
ابوالحسن بنی صدر: صحبتی را که امشب با مردم ایران در میان می گذارم، امیدوارم که از سوی همه، بدون حب و بغض و ملاحظات سیاسی موضوع بحث قرار گرفته و به یک راه حل مورد قبول همه بیانجامد. تا یکی از موانع مهم بن بستی که مردم ایران اکنون در آنند، کاملاً از میان رفته و جنبش همگانی مردم ایران برای دستیابی به استقلال و آزادی و زندگی حقوند، ممکن بگردد ...