یک وکیل دادگستری : نسبت دادن بخش عمده فساد در دستگاه قضا از سوی سخنگوی قوه قضائیه به وکلای دادگستری بی‌انصافی است

fesad
ایلنا :یک وکیل دادگستری نسبت دادن بخش عمده فساد در دستگاه قضا به وکلای دادگستری را بی‌انصافی دانست و گفت: اگر جریان ناسالم و فسادزایی در دستگاه قضایی کشور وجود داشته باشد، باعث و بانی آن قطعاٌ وکلای دادگستری نیستند بلکه وکلا نیز به عنوان آحادی از ارباب رجوع دادگستری، از وجود فساد بیشترین لطمه را خورد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اظهارت اخیر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نسبت دادن وجود بخش عمده فساد دستگاه قضا به وکلای دادگستری گفت: اگر بنا بر اظهارات برخی از مسوولان قوه قضائیه، فسادی در دستگاه قضایی وجود دارد و مردم نسبت به دستگاه قضایی کشور بدبین شده‌اند، این فساد ممکن است ناشی از اشکالاتی باشد که در شیوه مدیریت و مجموعه مدیران دستگاهی مانند دستگاه قضا وجود دارد.

وی با تصریح بر اینکه ریشه فساد در بیشتر دستگاه‌ها، در درون همان سازمان‌ها است افزود: وقتی که دستگاه‌هایی که خودشان مسئول مبارزه با فساد هستند، به فساد آلوده شوند، طبیعی است که دامنه فساد نیز در جامعه روز به روز توسعه بیشتری پیدا کرده و افراد بیشتری را درگیر می‌کند و تردیدی وجود ندارد که برای آلوده شدن دستگاهی مانند دستگاه قضا به فساد، عوامل متعددی وجود دارند که بواسطه وجود زمینه، فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

این وکیل دادگستری افزود: تا زمانی که زمینه ابتلا به فساد در داخل دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، هیچکس نمی‌تواند بدون همکاری دست اندرکاران امر قضا و دادگستری، قوه‌ای مانند قوه قضائیه را به فساد آلوده کند.