بی‌خبری از دراویش گنابادی زندانی و ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران

Daravish Gonabadi

رادیو فردا: از تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و بازداشت ده‌ها تن از آنان در پی درگیری‌ با نیروهای انتظامی و امنیتی بیش از دو ماه می‌گذرد اما از وضعیت پرونده بازداشت‌شدگان همچنان خبری در دست نیست.

گزارش‌ها حاکی است بیش از ۴۰ تن از این دراویش دچار جراحت یا شکستگی استخوان شده‌اند و در زندان به امکانات پزشکی و درمانی کافی دسترسی ندارند.

شکوفه یدالهی هم یکی از ۱۱ زن درویش است که در ناحیه جمجمه دچار شکستگی شده و در زندان قرچک به سرمی‌برد، در شرایطی که سه فرزند او هم دربازداشت‌اند.