جلسه سخنرانی - پرسش و پاسخ - در شهر هامبورگ آلمان

jalse sokhanrani hamburg
انقلاب اسلامی در هجرت: امروز شنبه 12 ماه می مصادف با 22 اردیبهشت جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخی از طرف مجامع اسلامی ایرانیان در دانشگاه شهر هامبورگ برگزار می گردد.
سخنرانان:

خانم ژاله وفا: دوران گذار, کدام وضعیت و کدام بدیل
آقای بنی صدر: ویژگی های بدیل
آقای پرویز دستمالچی: برای گذار از رژیم چه باید کرد؟
آقای مجید زربخش: قانون اساسی پیشنهادی

محل جلسه: ساختمان اصلی دانشگاه هامبورگ, سالن C ساختمان ESA روبروی ایستگاه قطار دامتور
شروع جلسه ساعت 18:00

Hörsaal C
Edmund-Siemens-Allee 1
20146 Hamburg


در این رابطه