زینب طاهری وکیل پرونده محمد ثلاث بازداشت شد

 taheri zeynabانقلاب اسلامی در هجرت: خانم زینب طاهری وکیل پرونده محمد ثلاث ،از دراویش گنابادی که اخیرا اعدام شد بازداشت شده است. محمد ثلاث در جریان اعتراضات دراویش گنابادی در بهمن ماه سال 96 دستگیر شد وی متهم بود که رانندگی اتوبوسی را بر عهده داشته که با زیر گرفتن نیروهای انتظامی سبب کشته شدن تعدادی از آنها شده است. تلویزیون ایران فیلمی را منتشر کرد که محمد ثلاث در حالیکه به شدت مجروح بود گفت راننده اتوبوس بوده است . محمد ثلاث در نخستین جلسه دادگاه نیز رانندگی اتوبوس را بر عهده گرفت اما بعد ها  این گفته خود را تکذیب کرد و گفت اعتراف او از روی اجبار و تحت شکنجه بوده است . بعضی گزارش ها حاکی از این است که وی پیش از این حادثه دستگیر و در بازداشت پلیس بوده است. دختر وی نیز بر دستگیری ثلاث قبل از حادثه خیابان پاسداران تاکید دارد. به گفته برخی از وکلا دادگستری، ابهامات زیادی در پرونده محمد ثلاث موجود است.  

 به گزارش ایسنا، زینب طاهری که در یکی آخرین مراحل رسیدگی به پرونده محمد ثلاث ادعای وکالت وی را مطرح کرده بود بازداشت شد.

بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه  علت حکم بازداشت را مواضع ضد نظام و خلاف واقع طاهری در شبکه های مجازی عنوان کرده است.