«نیمی از شهرداری‌ها در آستانه ورشکستی هستند»

shahrdari varshekasteh

ایران وایر: به گفته نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌ها، سیاست‌های اشتباه بیش از نیمی از شهرداری‌ها رو به ورشکستگی کشانده. شهرداری‌های سراسر ایران با بحران مالی و مدیریتی روبرو هستند و بخش قابل توجهی از آن‌ها مدت‌هاست حقوق کارکنان خود را نداده‌اند. به اعلام محمد صالحی، کاهش اختیار شوراها توسط دولتمردان، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه از عوامل این بحران است. او فشار دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات شورا و همچنین کاستن بودجه شورا توسط مجلس را از دیگر عوامل بحران نامید. صالحی تصویب قوانین غیر کارشناسی در مجلس، مانند قانون بیمه کارگر را نیز از دیگر عوامل این مساله اعلام کرد. این نماینده شورای عالی استان‌ها، بدهی هزاران میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌ها را از نشانه‌های بحرانی بودن وضعیت دانست.